Centrumsgaden 48 Bov, 6330 Padborg, Tlf.: 73 76 84 35
Bestyrelsens medlemmer
På  vores forældremøde i oktober 2017  har Vestermarkens Børnehus valgt en ny bestyrelse, som efterfølgende har konstitueret sig på følgende  måde :

Bestyrelsesformand:

Per Hansen        30 74 79 36                     

 Næstformand:                

Finn S. Jørgensen                       


Medlem:

Ditte R. Mosgaard

Rikke Ossian

Johannes Hansen

Anna Schink 


Personale:

Gitte J. Goldberg
Britta M. Lützen

Sidst opdateret 16. august 2018