Centrumsgaden 48 Bov, 6330 Padborg, Tlf.: 73 76 84 35
Bestyrelsen
Folketinget har den 18.05.95 vedtaget, at alle selvejende institutioner skal have deres egen forældrebestyrelse. Loven trådte i kraft den 01.01.96. Med lovændringen sikres det, at I  forældre får mulighed for indflydelse på forholdene i Jeres børns daginstitution

Vi holder forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år i oktober måned.

 

Kom og vær med og oplev mulighed for at gøre en forskel i dit barns liv.

Forældrerepræsentanterne er valgt for en 2 - årig periode, suppleanterne er på valg hvert år.

Vi har den praksis, at suppleanterne får tilbud om at deltage i bestyrelsesmøderne, men de har som lederen ikke stemmeret, hvis afstemning bliver nødvendig. 


 

 

Sidst opdateret 5. november 2019