Centrumsgaden 48 Bov, 6330 Padborg, Tlf.: 73 76 84 35
Hvem er vi
 

I Vestermarkens Børnehus  er børnene i  basisgrupper: Myrerne  (småbørnsgruppen), Humlebierne (modtagergruppen), Markmusene (mellemgruppen) og Muldvarpene (kommende skolebørn).

Vi har indrettet vores institution som ”åben plan”, dvs. at der er bestemte aktivitetsmuligheder i de enkelte rum. Rummene er åbne og tilgængelige for børnene (så vidt muligt) i hele institutionens åbningstid.

Myrerne og Humlebierne har til huse på adressen :  Kempesteens Vej 70 og Markmusene  og Muldvarpene på Centrumsgaden 48

Billede 1
Rummene er funktionsopdelte, og børnene bestemmer selv, hvad de har lyst til at gå i gang med, hvor de vil lege henne, hvornår og med hvem.
I åben plan har vi i større grad mulighed for at omrokere  på inventar og funktioner, og derved tilpasse stuerne det aktuelle behov.

Når  vi ikke har fri leg, arbejder vi i  basisgrupper.
I nogle uger om året vil vi i hele huset arbejde med forskellige emner. I år f.eks. cykeluge,skovbørnehave og atletikuge.   I disse uger vil der være forskellige aktivitetstilbud til børnene i hele huset.

Vi tager gerne ud af huset med børnene, men det kan være vanskeligt for os altid at gennemføre de planlagte aktiviteter, såfremt personalegruppen rammes af uforudset fravær.

Basisgrupper:
Basisgrupperne er aldersopdelte med  ca. 20 børn i hver. Humlebierne vil dog opleve flere børn i løbet af forårsperioden (personaleressourcer tildeles efter behov i denne periode)

Vi mener, at det er en fordel at børnene er opdelt  i basisgrupper. Børn og voksne lærer hinanden godt at kende, børnene føler sig trygge ved hinanden og de voksne, og kan lettere komme til orde.

I basisgruppen har vi gåtur , svømning for Muldvarpene samt maddag hver anden måned.
Vi spiser vores mad sammen og har den daglige rundkreds.

Vi lægger meget vægt på rundkredsen i basisgruppen fordi den styrker:

  • den sproglige udvikling i form af rim og remser, højtlæsning og sange. Vi taler om  oplevelser fra hjemmet og børnehaven.
  • den  følelsesmæssige udvikling , idet børnene sætter ord på deres ønsker og behov og ved at vi snakker om, hvordan vi omgås hinanden.
  • den intellektuelle udvikling ved, at vi arbejder med tal, former og farver. Vi snakker om dato, børnene tæller hinanden og vi leger forskellige lege.
  • den sociale udvikling ved at vi skal vente på hinanden og lytte til hinanden.
Billede 2
Billede 3
Billede 4
Sidst opdateret 4. januar 2017