Centrumsgaden 48 Bov, 6330 Padborg, Tlf.: 73 76 84 35
Om børnehaven
Vestermarkens Børnehus
Vi er en selvejende, integreret daginstitution der er normeret til 54 børnehavebørn og 12 - 16 småbørn .
Børnehaven er beliggende i et parcelhuskvarter midt i landsbyen Bov. Der er lukket stisystem , der forbinder børnehavens to afdelinger med de tilstødende boligområder .   

Målsætning

 • Børnehusets overordnede formål er , at skabe nogle gode og trygge rammer for børnene  så de trives bedst muligt.
 • Vi ønsker at styrke det enkelte barn i dets udvikling , såsom selvstændigheden , social forståelse, kreativitet , motoriske færdigheder og sproglig forståelse .
 • Desuden bestræber vi os på at opnå gensidig åbenhed og et godt samarbejde mellem forældre og personale .

Vores profil / ” Hvem er vi ?: 

 • Vi arbejder i aldersopdelte basisgrupper , for derved bedre at kunne arbejde målrettet med de forskellige alderstrin ( jf. ovennævnte og yderligere i vores virksomhedsplan ). Børnene spiser i deres basisgruppe og har planlagte aktiviteter , men derudover må de frit vælge opholdssted og legekammerater på tværs af grupperne .
 • Særligt vil vi fremhæve vores legeplads , som vi har prioriteret højt de seneste år !  Vi har en stor legeplads der byder på forskellige udfoldelsesmuligheder : gynger , rutschebane , sandkasser , cykler , diverse legehuse , bakker , trappe , jordvolde , træbeplantning ( gemmesteder ) , blomster og frugttræer m.m.
 • Vi bruger gerne uderummet – også i nærmiljøet bl.a. på vores turdage  eller  skovbørnehave .
 • Indendøre er rummene funktionsopdelte , dvs . børnene selv , hhv. ved hjælp , må opsøge de ønskede legemuligheder .
 • Vi tilbyder mange aktivitetsmuligheder for at tilgodese de forskellige udviklingsområder :
 • bl.a.  konstruktionslegetøj , farver og papir , dukker og biler , udklædning ( rolleleg ) , musik , spil og bøger.
 • Vi lægger stor vægt på forældrekontakten i det daglige , den såkaldte ” garderobesnak ” ved aflevering og afhentning af barnet . Her udveksles de små beskeder og oplevelser ( også de sjove ) som gør , at vi kender hinandens ” verdener ” og  måske bedre kan forholde os til barnets aktuelle humør .
 • Vi er en stabil personalegruppe , vi har et godt arbejdsklima – føler fælles ansvar for vores institution og deltager gerne i pædagogiske diskussioner og kurser .
Billede 1
Billede 3
Sidst opdateret 6. september 2018